Kerstactie 2021

Help ons mee om te kunnen delen!

Kerstactie 2021

Love came down!

Dat is wat we willen delen,

de Liefde van Jezus.

Deelt u mee?

Dan deelt u mee in de vrucht!


Wat?

Wij willen heel graag wat extra doen rondom de kerst, in alle projectlanden

of het nu is in Peru, Roemenie, India of Nederland.

In Peru: het bekostigen van een kampweekend voor 30-40 kinderen, kersfeest

Roemenie: het organiseren van een vrouwenbijeenkomst met o.a. eten, kinderkerstfeest en het uitdelen van voedselpakketten

India: Het bekostigen van kerstfeest en maaltijd, kinderen, tieners, vrouwen en bijbels om uit te delen.

Nederland: het bezorgen van kerstattenties om mensen te bemoedigen.Hoe kunt u helpen?

U kunt helpen door een gift over te maken via de doneerknop of overmaken op:

Rabo NL78 Rabo 0304 0062 54

t.a.v Stichting heartview for You

o.v.v Kerstactie 2021

Wilt u dat uw gift naar een specifiek land gaat vermeldt u dan het land erbij!

Ook de opbrengst van de verkoop van onze maandkalender 2022 komt ten goede aan de kerstactie!!! zie in onze webshop!