Kerstactie 2022

Blessed to be a blessing!

KERSTACTIE 2022

De kerstactie was een groot succes! We haalden in totaal rond de

2000 euro

op, en dit geld hebben we mogen verdelen over onze landen: Roemenie, Peru, India en Nederland.

We hebben dit o. a. opgehaald met de verkoop van de kalenders, de kerstmarkt, de oliebollen actie, en giften.

We willen iedereen van harte bedanken!!!

Met de kerstmarkt haalden we ruim 200 euro op.


31 december oliebollenactie met een nettoopbrengst van ruim 700 euro!


Met de opbrengst

Roemenie: Vrouwenbijeenkomsten georganiseerd met o.a. eten, giftpakketten, kinderkerstfeest en het uitdelen van (voedsel)pakketten, kinderschoenen, kleding, en nog meer.


Peru: Het bekostigen van een kampweekend voor 30-40 kinderen, met een mooi kersfeest.

India: kerstfeest en maaltijd bekostigd voor kinderen, tieners, vrouwen en bijbels uitgedeeld.


Nederland: kerstattenties bezorgd ter bemoediging, en een kerstzangdienst georganiseerd bij een verzorgingshuis.


Alles op transport

Maandag 28 november 2022. zijn o.a. alle ingezamelde schoenen, kleding en gifts voor de vrouwen op transport gegaan met Gain Transport, richting Roemenie. dit alles is hebben we zelf daar kunnen uitdelen in de week van 12-19 december.


De de kinderen van de basisschool die zich enorm hebben ingezet om schoenen in te zamelen!We zijn dankbaar voor een geslaagde kerstactie!