India

India

Sinds begin 2020 zijn we geconnect met stichting "Bless your heart Ministries" uit Bhubaneswar in India.

Sinds april 2021 hebben we daar 3 projecten mee opgezet.

Heart for Kids

We helpen mee bouwen aan een school voor kansarme kinderen, waar vele kinderen komen uit allerlei religies, we hopen zo ook dat hun ouders zullen gaan komen.

Naast het bouwen van de school ondersteunen we ook door voedsel te delen, kleding te geven, uitdelen van bijbels, en benodigheden voor het onderwijs op school, schooltassen.

In de school die gebouwd wordt, wordt ook gestart met het oprichten van een kerk voor de gemeenschap.

Heart for Youth


In de Youth meetings ondersteunen we door bijbelonderwijs, discipelship trainingen, worship via internet via Zoom. Verder ondersteunen we o.a. met eten, bijbels, en het mee-organiseren van een Kamp voor de jeugd.

Op dit moment ontmoeten we de jeugd via zoom meetingen. Waarin we het evangelie mogen delen. Bijzonder om zo met hen verbonden te kunnen zijn.


Heart for Women

Hierbij ligt onze focus op de (jonge) zwangere moeders, deze zullen we voorzien van een 'Mother-baby box'. Hierin zitten zoveel mogelijk spullen die nodig zijn voor de zwangerschap en het eerste jaar erna voor moeder en kind. ( de spullen worden lokaal daar gekocht). Verder krijgen ze de begeleiding die nodig is. Verder ondersteunen we ook de vrouwenmeetings.

23 April 2021 is de eerste babybox uitgedeeld. Wilt u een babybox doneren? voor 50 euro kunnen wij een complete box kopen.