House of Meeting


HeartView for You

'Waar we ook zijn, thuis of waar dan ook, overal kunnen we de Liefde van Jezus delen!'


Agenda

November 2022


House of Meeting

Sinds augustus 2021 komen we regelmatig bij elkaar in Asperen als een huisgemeente, om elkaar te bemoedigen, aan te vuren, en te er voor elkaar te zijn,

Discipelschap in het geloof! Thema avonden, HartSchrift, vrouwenmeetings, en samenkomsten.

Wil je meer weten, kom gewoon een keer langs en voel je welkom!


HartZicht

We bidden dat je zult ontdekken wie je bent, en mag zijn in Christus.

Ga met ons mee wandelend in de Liefde van God

in intimiteit, identiteit en authoriteit.