Stichting Heartview for You

We bestaan sinds 20 Juli 2018 als stichting, Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. Zij vragen geen onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Per 1/ 6/2019 Is Mw. E.M.Sleeuwenhoek aangetreden als medewerker in functie van directeur. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur hem is opgedragen.

De stichting heeft naast de directeur geen personeel.

Voorzitter

Interim Voorzitter : Dhr J. Sleeuwenhoek

Penningmeester

Dhr. P.C.M. van Eck

Secretaris

Dhr R.G. Genee