Fundamenten

• Het betrouwbare en geinspireerde Woord van God, de Bijbel

• Leven in en door de Liefde van God door de Kracht van de Heilige Geest.

• Het navolgen van de Grote Zendingsopdracht (Mattheus 28:18-20)

• Elk mensenkind is uniek en waardevol,


1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,