NIEUWS UIT HET BESTUUR!

Per 1 september 2020 is uitgetreden Rimmer Genee en heeft Ariënne van IJperen zijn plaats ingenomen.

We bedanken Rimmer voor zijn getoonde inzet, en zijn blij dat hij en zijn vrouw betrokken willen blijven bij het werk van de stichting. En zegenen hen in het mooie werk wat zij nu doen.

We zijn blij te kunnen melden dat we voor Rimmer een vervangster hebben gevonden in Ariënne van IJperen. We zijn blij met haar inzet en zien uit naar mooie samenwerking en input en vooral wijsheid van God hierin! Wees welkom in ons bestuur!HEt Bestuur van Stichting Heartview for You

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. Zij ontvangen geen onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur haar is opgedragen.

Voorzitter (Interim)

Dhr J. Sleeuwenhoek

Penningmeester

Dhr. P.C.M. van Eck

Secretaris

Mw. A.A. van IJperen