Ons bestuur

Het Bestuur van Stichting Heartview for You

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. Zij ontvangen geen onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur haar is opgedragen.

Voorzitter

Dhr J. Sleeuwenhoek

Penningmeester

Mw. F.P. van Hoogevest

Secretaris

Mw. A.A. van IJperen