Bestuur / ANBI

Het bestuur van Stichting Heartview for You

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter

Dhr J. Sleeuwenhoek

Penningmeester

Dhr. S. Bull

Secretaris

Mw. A. Asmus

Algemeen bestuurslid

Mw. F.P. van Hoogevest

ANBI Stichting

In 2018 heeft de Belastingdienst HeartView For You aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).