Onze Missie

MISSIE HEARTVIEW FOR YOU

Onze Missie

Stichting HeartView for You is ontstaan door een korte zendingsreis die Everdina, de oprichtster van de stichting maakte in 2016 naar Roemeniƫ. Tijdens deze reis kwam ze in achterstandswijken waar Roma mensen wonen. God heeft hier haar hart aangeraakt en hierdoor ontstond langzaam aan een droom/missie/plan. God legde het verlangen in haar hart om door de ogen van Jezus naar deze mensen te kijken. En hen te vertellen van Zijn Liefde en te helpen zowel materialistisch maar vooral geestelijk.

HeartView For You:

*Ons fundament, is het Levende Woord Jezus, het betrouwbare woord de Bijbel, De Zoon van God die voor ons gestorven is zodat wij mogen weten dat we geliefde kinderen zijn en dat we in Hem een eeuwig leven hebben. (Joh.3:16)

* God= Liefde! We delen vanuit Zijn Liefde aan elk mensenkind, omdat ze uniek door God geschapen zijn en geliefd. Dit doen we door de Heilige Geest geleid.

*Dat wat ons hart veranderd heeft, dit willen we delen met mensen die leven in achterstandswijken, in armoede, en hen laten weten dat ze geliefd zijn bij God de Vader, waar ook ter wereld. Dat ze hun leven in Zijn Handen mogen leggen, en een nieuw leven ontvangen in Christus Jezus.

*Overal waar we komen willen we het Licht van Jezus zijn en laten schijnen.

*Het navolgen van de grote zendingsopdracht uit Mattheus 28: 19-20

1 Petrus 2:9

Onderstaande tekst uit de Bijbel is de grondlegger van onze stichting:

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.


WE ARE BLESSED TO BE A BLESSING