Onze visie

Liefde - Jezus - Delen - Relatie

Onze visie

Daar waar wij mee gezegend zijn, de Liefde van Jezus in ons hart, dat willen we delen en uitdragen aan mensen overal waar we komen, en mensen discipelen. Of het nu is in Roemenië, Nederland , Peru, India of waar dan ook ter wereld. In dit alles laten we ons leiden door God s Geest.

We werken verschillende projecten uit, nu voor Nederland, Roemenie, Peru en India, waarbij de nadruk ligt op het delen van de Liefde van Jezus, evangeliseren, discipelschap trainingen. Dit doen we door connecties te bouwen met onder andere organisaties, zendelingen die werkzaam zijn in de gebieden. We sluiten niet uit dat er in de komende jaren meer landen toegevoegd zullen worden.

In de projecten staat centraal:
Evangelisatie, Liefde delen, iedereen moet weten dat hij/zij geliefd is, discipelschapstrainingen, voorzien in allerlei noden, voorlichting in gezondheid en hygiene, voedselcampagnes, vrouwenministry, kinder- en jonge (tiener)moeder projecten, outreaches organiseren, connecties en relaties opbouwen.

BLESSED TO BE A BLESSING!

Kernwoorden

• Liefde • Jezus • Delen • Relatie •

HEARTVIEW FOR YOU!