Geef vanuit uw hart


Uw gift is meer dan welkom!


Om ons werk mogelijk te maken en uit te kunnen breiden, zijn we op zoek naar (vaste) donateurs!

Mensen die ons werk, Gods werk, een warm hart toedragen!

Wilt u ons helpen ons werk te kunnen doen?


Wilt u ons financieel ondersteunen? Eenmalig of per maand?

Ook is het mogelijk om via een incasso te betalen. Wij hebben een ID incasso nummer.


Giften zijn meer dan welkom!

WILT U SPECIFIEK VOOR EEN LAND DONEREN?

LAAT HET ONS WETEN DAN ZORGEN WIJ DAT HET OOK ECHT DAAR TERECHT KOMT.

Overmaken kan ook op Rabo NL78 Rabo 0304 0062 54 t.n.v. Stichting HeartView for YouIt's more blessed to give than to receive

(Handelingen 20:35)