India

Sinds begin 2020 zijn we geconnect met stichting “Bless your heart Ministries” uit Bhubaneswar in India.

Sinds april 2021 hebben we daar 3 projecten mee opgezet.

Meerdere keren per week hebben we contact met de pastor, waar inmiddels een mooie vriendschap is opgebouwd.

Heart for Kids

We helpen mee bouwen aan een school voor kansarme kinderen, waar vele kinderen komen uit allerlei religies, we hopen zo ook dat hun ouders zullen gaan komen.

Naast het bouwen van de school ondersteunen we ook door voedsel te delen, kleding te geven, uitdelen van bijbels, en benodigheden voor het onderwijs op school, schooltassen.

In de school die gebouwd wordt, wordt ook gestart met het oprichten van een kerk voor de gemeenschap.

Met Kerst hebben de kinderen ook allemaal een cadeau gekregen

Heart for Youth

Hier ondersteunen we door bijbelonderwijs, discipelship trainingen, worship via internet via Zoom. Verder ondersteunen we o.a. met eten, bijbels, en het mee-organiseren van een Kamp voor de jeugd.

Helaas is het kamp nog niet doorgegaan ivm de corona maatregelen, maar zodra dit mogelijk is wordt dit georganiseerd.

Ze komen nu met veel enthousiasme naar de Pastor thuis voor onderwijs, worship en samen eten, en met elkaar connecten.

Ze hopen dat wij snel ook een keer naar India komen om hen te ontmoeten!

Heart for Women

Hierbij ligt onze focus op de (jonge) zwangere moeders, deze voorzien van een‘Mother-baby box’. Hierin zitten zoveel mogelijk spullen die nodig zijn voor de zwangerschap en het eerste jaar erna voor moeder en kind. ( de spullen worden lokaal daar gekocht). . Verder ondersteunen we ook de vrouwenmeetings.

23 April 2021 is de eerste babybox uitgedeeld.

Nu in Februari 2022 wordt de 3e box uitgedeeld.

Wilt u een babybox doneren? voor 50 euro kunnen wij een complete box kopen.

DTS India

Met 12 studenten zijn we eind januari 2022 een DTS (Disciple Trainings School) gestart. De studenten komen wekelijks vrijdag en zaterdag naar de bijbelschool. 5 Maanden theorie en 1-2 maanden praktijk. De bedoeling is dat ze na deze school, zelf uitgezonden kunnen worden om in hun leefomgeving de Liefde van Jezus verder te verspreiden.

Elke zaterdagmorgen verzorgen wij een les via Zoom, met thema’s over wie je bent in Christus, intimiteit, identiteit en authoriteit. Het is een Zegen om dit te kunnen en mogen doen.

De kosten voor een bijbelstudent zijn 10 euro per maand, dit is inclusief een warme maaltijd, bijbel en het overige materiaal.

Hebt u/jij het op uw hart om mee te bouwen in en door deze levens, uw gift en gebed is meer dan welkom!

c7d2414170780c3a7add5e797dcb4f36_460x346

Afbeelding 1 van 4